ГБПОУ "Озёрский технический колледж"

ГБПОУ "Озёрский технический колледж"

Навигация

Система управления

ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВЫЕ КОМИССИИ КОЛЛЕДЖА 2018-2019

 

СОСТАВ ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВЫХ КОМИССИЙ НА 2022-2023 учебный год

 

ПЦК №1

№2

№3

№4

Циклы

Общеобразовательный

Профессиональный по направлениям
ПД, ТП, ДО, КП

Профессиональный по направлениям
ТК, МТ, МХ, МС, МО, МД

Профессиональный по направлениям
СП, СА, ЭС, ОП, ТС

 

Курганова О.Р.

Остапчук Е.В.

Будко Е.Е.

Казакова Д.П.

1

Антонова И.И.

Андронникова Н.В. Галин Е.А. Гайсина Е.М.

2

Важенина З.А.

Гарт Е.А.

Данилов Е.И.

Иванова А.А.

3

Витомскова М.В.

Канашова К.В.

Канашов А.А.

Колесникова Н.И.

4

Волосатых М.В.

Кожевникова Ю.В.

Каримова Ф.Х.

Мазанов С.В.

5

Габрусевич С.А.

Кожухова Л.И.

Лашин А.Н.

Паршаков В.Н.

6

Корнеева Т.А.

Лизунов А.С.

Прозорова Г.Ю.

Сизов А.Ю.

7

Курзаков О.Н.

Максанова Ю.Э.

Шагабутдинов Ф.С. Табанаев М.Г.

8

Мельникова А.П. Поршнев А.С. Акулова Е.Г. Хромова Н.Ю.

9

Романов Д.Е.

 Рассказова Е.М.

Горубунов Д.Ю. 

Чибескова С.А. 

10

Санникова Е.А.

Сергеева О.В. 

Киреева М.С. Чиркина Н.В.

11

Ступаченко М.Н. Торопова Н.Р.

 

Шумилов А.А.

12

Тыкман И.Р.  Узлова Ю.В.

 

Базелюк В.В.

13

 Фахриева А.М.

Фролова О.С.   Балезин В.Л. 

14

 Швейкина Ю.С.

Городничева И.Ю.

 

Колташева О.В. 

15

Щербак Н.В.

Землянская А.С.

  Поляков Д.А.
16

Дятлова О.И.

Кулаев И.И.   Чапаев Д.Д.
17 Скокова Е.В. Медведева О.А   Фоминых Л.Ф.
18   Поршнева О.А.    
19   Рыболовлева У.И.    
20   Токаревская Е.В.